Workshop on Mathematical Billiards

Sydney

24 - 27 June 2019

Tentative list of participants
Zainab Alsheekhhussain
Eduardo Altmann
Leonid Bunimovich
Lachlan Burton
V. V. M. S. Chandramouli
Vladimir Dragovic
Krzysztof Fraczek
Alexey Glutsyuk
Kei Irie
Nalini Joshi
Irina Kharcheva
Andrey Mironov
Sonia Pinto de Carvalho
Sergei Pustovoitov
Milena Radnovic
Vered Rom-Kedar
Vera Roshchina
Thomas Scheckter
Lior Shalom
Luchezar Stoyanov
Imre Peter Toth
Viktoria Vedyushkina